WIESKA Slungor

W275LAY

Snöslunga med ett utkastarrör för styrningen av snön

W275LA / W275LAH

EFFEKTIV V-SLUNGA FÖR UTMANANDE FÖRHÅLLANDEN

W255LA / W255LAH

SMIDIG FÖR SJÖRÖJNING VID FASTIGHETER

W255L

DRIUKTDRIVEN V-SLUNGA