WIESKA Slungor

W275LAy

SNÖSLUNGA MED ETT UTKASTARRÖR FÖR STYRNINGEN AV SNÖN

W275LA /
W275LAH

EFFEKTIV V-SLUNGA FÖR UTMANANDE FÖRHÅLLANDEN

W255LA /
W255LAH

SMIDIG FÖR SJÖRÖJNING VID FASTIGHETER

W255L

DIREKTDRIVNA V-SLUNGA