WIESKA Schaktblad

JH/SH

SCHAKTBLAD FÖR JORDBRUKS- OCH PROFESSIONELL ANVÄNDNING ÅRET RUNT

Robusta schaktblad för jordbruks- och professionell användning året runt. Hydraulisk bladvridning är alltid standard.

PR

UTJÄMNINGSSCHAKTBLAD

PR utjämningsschaktblad lämpar sig för utjämning av fält, gårdsplaner och vägar samt för förflyttning av jord.

SR

SCHAKTBLAD FÖR KRÄVANDE PROFESSIONELL ANVÄNDNING

De starka schaktbladen lämpar sig för användning året runt vid vägunderhåll, markförflyttning, utjämning och snöarbete både i lantbruket och i krävande entreprenader.

TL

SCHAKTNING AV FÄLT OCH GRUSVÄGAR

TL-modellerna med långa stommar är specialdesignade för utjämning av fält, men lämpar sig även för grusvägar.

W3T

FÖR VÄGUNDERHÅLL ÅRET RUNT

Robust vägschaktblad för vägunderhåll på sommaren och vintern. På vintern används schaktbladet för att avlägsna packad snö samt för uppruggning för att förhindra halka och på sommaren för att jämna ut grusvägar och återställa vägbeläggningar.